Bewoners Advies Groep (BAG) adviseert over geld voor regio

De bewonersadviesgroep (BAG) binnen de gemeente Borger-Odoorn is door de initiatiefnemers van het windpark gevraagd te adviseren over de verdeling van de particuliere gelden die vanuit de opbrengsten van de windturbines komen. De BAG adviseerde eerder al over de opzet van het gebiedsfonds met geld vanuit de overheid.
Bij het voorbereiden van een advies over de verdeling van deze gelden houdt de adviesgroep rekening met de uitkomsten van de enquête die de initiatiefnemers van de windturbines voor de zomer onder inwoners hebben gehouden.

Samenstelling
In de BAG zitten vertegenwoordigers van alle kernen in het gedefinieerde effectgebied van de windturbines in de gemeente Borger-Odoorn. Voor het advies aan de initiatiefnemers is ook een vertegenwoordiger van het aangrenzende gebied in de gemeente Stadskanaal aangeschoven