Enquete: Initiatiefnemers vragen aan omwonenden hoe zij geld van windpark willen verdelen

Hoe willen omwonenden van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer het geld verdelen dat de initiatiefnemers de komende vijftien jaar beschikbaar stellen? En wie wil plaatsnemen in een werkgroep? In een enquête op de website van het windpark kunnen de omwonenden uit de gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal dat tot 31 januari 2021 aangeven.

De initiatiefnemers vragen omwonenden hun mening over het deel dat het windpark stort. Die bijdrage van de initiatiefnemers zal gedurende 15 jaar 0,50 EURO/MWh bedragen, hetgeen naar verwachting (afhankelijk van de daadwerkelijk geproduceerde elektriciteit) een bedrag van ruim 300.000 EURO per jaar zal betekenen. Over een periode van 15 jaar zal de bijdrage van het windpark naar verwachting dus ca. 4,5 – 5 miljoen EURO bedragen.

De enquête en meer informatie over het Gebiedsfonds vindt u op de website

www.drentsemondenoostermoer.nl/gebiedsfonds