De initiatiefnemers werken aan een participatieregeling waarmee omwonenden financieel kunnen deelnemen in het windpark. Omdat we graag een regeling aanbieden die aansluit bij de wensen van bewoners, bespreken we ons voorstel dit najaar met de OmgevingsAdviesRaad van Oostermoer.

Zodra er meer bekend is, kunt u dat op deze pagina lezen.