Ontwerpbesluiten fase 3 ter inzage

Van 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 liggen de ontwerpbesluiten voor Windpark De Drentse Monden en Oostermoer fase 3 ter inzage. 
Het betreft omgevingsvergunningen, waterwetvergunningen, ontheffingen provinciale verordening, een vergunning Wet Beheer rijkswaterstaatswerken en een ontheffing besluit bijzondere spoorwegen. 
Lees meer hierover in de formele kennisgeving.