Opbouw grote hijskraan voor bouw windturbine

In het zuidelijke deel van het windpark start binnenkort de opbouw van de grote hijskraan. Die kraan hijst de windturbine-onderdelen tot ashoogte (145 meter). Een kleinere kraan heeft inmiddels op enkele locaties de eerste torendelen geplaatst.

Op elke locatie zijn steeds twee kranen nodig, een grote en een kleine. Die kranen worden aangevoerd
met een speciaal transport, vergelijkbaar met het transport van de turbine-onderdelen. Tijdelijk helpt
een kleinere kraan bij de opbouw van de twee hijskranen.

De kleinste van de twee hijskranen hijst onderdelen van de grond en zorgt er voor dat torendelen van horizontaal naar verticaal kunnen kantelen zonder dat de flensdelen beschadigen. Tevens is de kleinere kraan nodig om de grootste hijskraan te bouwen.
Met de grote kraan worden onder meer de rotorbladen en de grootste onderdelen naar 145 meter
hoogte gebracht.

Meer informatie