Overeenstemming over route in gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze en de initiatiefnemers van windpark De Drentse Monden en Oostermoer hebben overeenstemming over de transportroute voor de bouw van de windturbines die in Aa en Hunze geplaatst worden. Afgesproken is dat de route, die o.a. via de Zwarteweg nabij Gieterveen loopt, verder wordt uitgewerkt in een transportplan. “Ik ben blij dat wij met de initiatiefnemers deze afspraak hebben kunnen maken en deze route ook de voorkeur heeft van de OmgevingsAdviesRaad (OAR). Een mooi gezamenlijk resultaat”, aldus wethouder Co Lambert.
(vervolg tekst Persbericht Gemeente Aa en Hunze)

De route

Het transport voor de zeven turbines op de zgn. zuidelijke lijn loopt vanaf de N378 over de Dideldomweg en vervolgens links en rechtsaf naar de bouwlocaties. De transportroute voor de negen turbines op de zgn. noordelijke lijn loopt vanaf de Dildeldomweg in noordelijke richting verder via Zwarteweg en Bosje. Vanaf Bosje loopt de route via Langestraat, Streek en Pastoorsakker in noordelijke richting naar De Hilte. De gekozen route wordt gebruikt voor transport via één richting.
Het transport komt vanaf de N378 en verlaat de bouwlocaties weer via De Hilte naar de N33.

Algemeen directeur Wim Wolters van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is blij met het resultaat. “Goed overleg tussen partijen heeft geleid tot een route waarmee de hinder voor
omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt en die het windpark op termijn voordelen biedt.”

Transportplan

Om de route daadwerkelijk geschikt te maken als transportroute moeten de nodige aanpassingen plaatsvinden. De initiatiefnemers van het windpark en de gemeente Aa en Hunze werken dit verder uit tot een definitief transportplan. Bij deze uitwerking wordt ook de OAR betrokken.

Veiligheid borgen en hinder beperken


Volgens de planning van de initiatiefnemers wordt eind november 2019 gestart met de bouw van het windpark Oostermoer. De bouw van het windpark gaat gepaard met transportbewegingen. Dit gaat in het gebied een zekere mate van hinder geven voor omwonenden. Het is belangrijk dat deze hinder tot een minimum wordt beperkt en dat de veiligheid geborgd is. De gekozen route voldoet hieraan.

Links