Tussentijds toetsingsadvies over het milieueffectrapport

Duurzame Energieproductie Exloërmond BV, Raedthuys Windenergie BV en Windpark Ooster-
moer Exploitatie BV willen samen een windpark realiseren in de gemeenten Borger-Odoorn
en Aa en Hunze. Het park ligt in het Drentse veenkoloniale gebied. Het park zal bestaan uit
maximaal 50 turbines met een totaal vermogen van ongeveer 150 MW. Om het park ruimtelijk
mogelijk te maken wordt een rijksinpassingsplan opgesteld.
Daarnaast zijn voor het park verschillende vergunningen nodig.